tel. 501-527-414, Wrocław, ul. Kolejowa 34a/7
tel. 501-527-414, Wrocław, ul. Kolejowa 34a/7

O mnie

przemyslaw-nowicki

Jestem psychologiem. Tytuł magistra psychologii uzyskałem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Po skończeniu studiów kontynuowałem edukację m.in we Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii „PLUS” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt oraz Ośrodku Edukacji Psychologicznej gdzie ukończyłem kursy dotyczące m.in. terapii Gestalt oraz integracji tego podejścia z innymi szkołami psychoterapii.

Doświadczenie zdobywałem m.in na oddziale psychiatrycznym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im L. Perzyny w Kaliszu oraz prowadząc warsztaty i konsultacje w ramach wielu projektów mających na celu pomoc psychologiczną osobom w różnym wieku (np. projekt „Babie lato” dla osób 50+). W ramach działania Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego przy Instytucie Psychologii UWr prowadziłem terapię krótkoterminową. W tej samej pracowni tworzyłem także grupy wsparcia dla osób z dermatozami skórnymi oraz dla osób mającymi problem z nieśmiałością. W ramach Zespołu Wsparcia Psychologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego prowadziłem konsultacje psychologiczne dla studentów UWr.

Prowadzę psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych (pełnoletnich). W trosce o jakość prowadzonych usług, a tym samym dobro swoich klientów, superwizuję swoją pracę u certyfikowanych superwizorów.

Pracuję w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym.

Wybrane szkolenia i kursy:

– Warsztat systemowego rozumienia rodziny
– Warsztat komunikacji w rodzinie
– Warsztat krótkoterminowej terapii rodzin
– Warsztat technik pracy z rodziną
– Metody i strategie integracyjne w psychoterapii
– Zagadnienia terapii Gestalt
– Trening asertywności
– Trening terapeutyczny
– Trening interpersonalny
– Radzenie sobie z agresją
– Kontakt i kontrakt w pomocy psychologicznej
– Profilaktyka i terapia uzależnień
– Pomoc psychologiczna osobie doświadczającej przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej

Zapraszam!