tel. 501-527-414, Wrocław, ul. Kolejowa 34a/7
tel. 501-527-414, Wrocław, ul. Kolejowa 34a/7

Oferta

Konsultacja psychologiczna polega na rozmowie z psychologiem, dotyczącej przyczyny zgłoszenia, przeżywanych trudności, ewentualnych objawów zaburzeń psychicznych, a także obszarów życia, w których chcesz wprowadzić zmiany. Jest rutynowym działaniem, lecz absolutnie koniecznym. Pozwala poznać sytuację życiową osoby zgłaszającej się po pomoc, dając jednocześnie możliwość zidentyfikowania przyczyn problemów, z jakimi się ta osoba boryka. Czasem do zebrania wszystkich niezbędnych informacji ułatwiających postawienie właściwej diagnozy potrzeba więcej niż jednego spotkania. Dopiero posiadając niezbędne informacje i mając wstępnie zdiagnozowaną przyczynę problemów dręczących moich pacjentów, mogę zaproponować odpowiednie sposoby pomocy psychologicznej.

Indywidualna psychoterapia krótkoterminowa zazwyczaj trwa od 3 do 6 miesięcy i skupia się na jednym konkretnym zagadnieniu, któremu klient wraz z psychoterapeutą chce się przyjrzeć (np. w sytuacji trudnego wyboru życiowego, gdy celem jest poszerzanie własnych umiejętności w danym obszarze lub konkretny problem doświadczany przez klienta jako trudny). Spotkania odbywają się raz w tygodniu. Psychoterapia krótkoterminowa w dużej mierze opiera się na już istniejących u klienta zasobach i możliwościach, które można wzmacniać i dalej rozwijać.

Indywidualna psychoterapia długoterminowa może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Dzięki niej możliwe jest osiągnięcie trwałej zmiany w życiu i w sposobie funkcjonowania. Długoterminowy kontakt umożliwia przepracowanie trudnych i bolesnych doświadczeń z przeszłości, a także wypracowanie satysfakcjonującego sposobu życia w teraźniejszości. Klient uczy się dokonywać wyborów zgodnie z własnymi potrzebami, co daje poczucie wolności i odpowiedzialności oraz przyczynia się do osiągnięcia wewnętrznej równowagi.